Kabel / Erdkabel / NYY

NYY - J 3 x 1,5

Artikel-Nr.: 121

Erdkabel

3 x 1,5qmm
Preis pro Meter im Zuschnitt

1,30 Euro


NYY - J 3 x 2,5

Artikel-Nr.: 122

Erdkabel

3 x 2,5qmm
Preis pro Meter im Zuschnitt

1,85 Euro


NYY - J 4 x 1,5

Artikel-Nr.: 123

Erdkabel

4 x 1,5qmm
Preis pro Meter im Zuschnitt

1,83 Euro


NYY - J 4 x 2,5

Artikel-Nr.: 124

Erdkabel

4 x 2,5qmm
Preis pro Meter im Zuschnitt

2,23 Euro


NYY - J 4 x 6

Artikel-Nr.: 125

Erdkabel

4 x 6qmm
Preis pro Meter im Zuschnitt

4,00 Euro


NYY - J 4 x 10

Artikel-Nr.: 126

Erdkabel

4 x 10qmm
Preis pro Meter im Zuschnitt

6,09 Euro


NYY - J 5 x 1,5

Artikel-Nr.: 127

Erdkabel

5 x 1,5qmm
Preis pro Meter im Zuschnitt

2,03 Euro


NYY - J 5 x 2,5

Artikel-Nr.: 128

Erdkabel

5 x 2,5qmm
Preis pro Meter im Zuschnitt

2,82 Euro


NYY - J 5 x 6

Artikel-Nr.: 129

Erdkabel

5 x 6qmm
Preis pro Meter im Zuschnitt

5,30 Euro


NYY - J 5 x 10

Artikel-Nr.: 130

Erdkabel

5 x 10qmm
Preis pro Meter im Zuschnitt

10,46 Euro